Pony Express

Přehled ročníků

1984 0. ročník  

U příležitosti výročního dne založení Corralu O.K., v červenci 1984, uskutečnil Standa na koni Nawy Joy a Tomáš na koni Johnny Boy první jízdu Pony Expressu v Československu. Doručili tzv. zakládací listinu. Myšlenka Pony Expressu, respektive jeho rozšíření, nás pak doslova nadchla. Jindra Bílek byl rovněž přítomen této historické první jízdě, a tak nedalo příliš práce jej pro věc získat. piše v knize J. Čvančara

1985 1. ročník - vznik jízdy ČsXP

První jízda se uskutečnila 13. září 1985 a vedla ze Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy do moravského Suchdolu nad Odrou. Od té doby se vždy v srpnu koná každoročně. Toto pravidelné pořádání jízdy Československého Pony Expressu (zkratka ČsXP) je oceňováno i v kolébce hnutí westerners.

1986 2. ročník - ČsXP rychlejší než telegram

1987 3. ročník - vytvoření jižní větve

1988 4. ročník - vytvoření západní větve

1989 5. ročník - založení a připojení XP v NDR

1990 6. ročník - propojení ČsXP s XP USA, jízda čs. jezdců v USA
Poté, co jezdci ČsXP předvedli své umění v USA, je 2. červen v Nevadě dnem Československého Pony Expressu a guvernér jej vyhlásil za významný den státu Nevada.

1991 7. ročník - hvězdicová jízda, sestavení Charty ČsXP
Od roku 1991 organizuje jízdu Pony Express Corral při Westerners International CZ. Mění se označeni na XPC WI-CZ.

1992 8. ročník - návrat místa průjezdu z Mníšku do Stříbrné Lhoty

1993 9. ročník - po rozdělení státu název zůstává Čs XPC

1994 10. ročník - poslední hvězdicová jízda k 10. výročí Čs XPC

1995 11. ročník - vytvoření přípojky do Beaver City

1996 12. ročník - zřízení instituce „greenhorn"

1997 13. ročník - podpis mezinárodní smlouvy o výměně jezdců

1998 14. ročník - převoz dolarů do Beaver City, Rakousko nultý ročník

1999 15. ročník - připojením Slovenska byla naplněna myšlenka v názvu i slovem Československý Pony Express

V roce 1999 však byl ČsXPC oficiálně požádán organizátory akce Kocába 99 - Mistrovství světa v rýžování zlata o odvoz pošty z místa zlatokopeckého tábora na státní poštu v nedaleké Lečici. Akce probíhala od 26. do 29. srpna. Této mohutné mezinárodní záležitosti se zúčastnilo cca 3000 lidí z 24 zemí světa. Dá se říci, že pořadatelé předem nedocenili význam odvozu pošty a plánovali jezdce XPC pouze jako vložku do zlatokopeckého programu. Ale realita byla jiná. V podstatě to byla jediná možnost, jak dopravit denně zhruba 400 ks zásilek na státní poštu z rozbahněného údolí Kocáby. Několikrát za den vyjížděli jezdci z poštovního úřadu ČsXPC s naplněnou mochillou, takže objem přepravené pošty čítal celkem 2000 zásilek. Odvedená služba jezdců a postmasterů byla v průběhu akce spontánně oceňována samotnými zlatokopy a pořadatelé po ukončení tohoto zlatokopeckého klání vyslovili oficiální poděkování celému ČsXPC. Tímto XPC prezentoval, že jeho jedinou akcí v roce nemusí být pouze srpnová jízda, ale může na požádání zajišťovat přepravu pošty na různých seriozních akcích (např. odvoz pošty z Beaver City při akcích WCC).

2000 16. ročník - zvláštní zásilka pro presidenta Slovenska
Propojením se Slovenskem v roce 1999 se vlastně až po patnácti letech naplnila myšlenka „Československého" Pony Expressu v pravém slova smyslu, čímž se tato událost řadí k nejdůležitějším v celé historii ČsXPC. Snahy o prodloužení trasy na Slovensko byly v minulosti několikrát iniciovány českou stranou. Bohužel se tato aktivita nesetkala s tím pravým zápalem pro věc a vždy končila kdesi ve vytracenu. Pro sheriffa XPC bylo tedy velmi příjemným překvapením, když v roce 1998 navštívil Českou republiku nynější šéf slovenských jezdců XP. Bylo domluveno mnoho věcí týkajících se nové trasy na území Slovenské republiky (např. vnitřní organizace XPC přijetím všech ustanovení a zákonitostí ČsXPC, délka úseků, přezky, uniforma, razítka XP a název slovenské jízdy - Slovenská část ČsXP).
V roce 2000 přepravovali slovenští jezdci poštu v mochille, která byla vezena již ze Stříbrné Lhoty, takže poprvé splnila česko-slovenskou úlohu

2001 17. ročník - ustavení tří moravských větví, Polsko nultý ročník
V roce 2001 putovala tato mochilla opačným směrem, tj. z Košic na českoněmecké hranice. Toto a mnoho dalšího bylo projednáno na schůzce šéfů české a slovenské části ČsXPC. Jedním z bodů jednání bylo i číslování ročníků na Slovensku tak, že od roku 2001 přejímá slovenská část číslování ČsXPC (tzn. 17. ročník).

2002 18. ročník - jízda po největších povodních

2003 19. ročník - XPC je již zase blíž k holandským hranicím

2004 20. ročník - Založení EPEA (European Pony Express Assotiation)
Členské země Česká republika, Slovenská republika, Německo, Polsko. Sheriff ČsXPC Luděk Cowpack Burian zvolen prezidentem této asociace. První protisměrná jízda v novodobé historii jízdy Pony Expressu byla na světě. Ve stejný okamžik vyrazili jezdci s poštou z poštovního úřadu ve Stříbrné Lhotě na východ a ze Suchdolu nad Odrou na západ. Jezdci obou směrů se míjeli na úseku moravské západní větve u obce Bobrová.

2005 21. ročník - Československého Pony expresu, letos už podruhé pod hlavičkou European Pony Express Association. Československý Pony Express vyjel 19. srpna v 19 hodin ze slovenských Košic, naše hranice překročil tradičně na Bumbálce v neděli ve čtyři ráno 21. srpna. Suchdolem nad Odrou projel jezdec na koni v 11,30 hodin, kde se setkal s pošťákem z polského Przysieczu. Ve Stříbrné Lhotě, v srdci celého podniku, se sešli jezdci české východní a jižní větve v pondělí 22. srpna ve 23,30 hodin. Poslední jezdec české západní větve opustil území české republiky v Dolních Poustevnách v úterý v 17,30 hodin. Do německého Harrenu dorazil poslední jezdec tohoto ročníku v sobotu 27. srpna v 18.00 hodin.

2006 22. ročník - Voyagerská pošta
Po vzoru starých trapperů, kteří přepravovali z nepřístupných končin po vodě své zboží a poštu do civilizace, vyrobili členové Trappers Corralu (TC) historické plavidlo, se kterým absolvovali několikadenní plavbu po Labi. TC požádal XPC o další přepravu svých poštovních zásilek z lodi. Toto setkání proběhlo na molu v Roudnici nad Labem. Postmaster XPC přijal trapperskou poštu, přidal ji jezdcům do mochilly a ti pokračovali dále po své trase, zatím co trappeři mizeli v mlze na své bárce.

2007 23. ročník - Došlo k prodloužení větví EPEA
Byla prodloužena větev v Polsku do města Zavada, v Německu do města Rikenbrok a na Slovensku se přiblížila na maďarské hranice na hraniční přechod Seňa

2008 24. ročník - Došlo k prodloužení slovenské větve EPEA
STARTOVAL
z Holandských hranic města Rütenbrock 18.8.2008 v 5:00 hod.
Na německo-českém hraničním přechodu Sebnizt - Dolní Poustevna poštu předali němečtí jezdci Pony Expressu jezdcům České západní větve 2.8.2008 v 5:00 hod. Poštovní jezdci pokračovali směr Roudnice nad Labem, kde přebrali poštu 22.8.2008 v 15:00 hod. od Voyageur Post aneb lodní pošty Trapperu. Pošta byla přepravována na dobové bárce, která vyjela po Labi z loděnice ve Starém Kolíně. Čeká jižní větev startovala z rakousko-česko hraničního přechodu Studánky 22.8.2008 ve 3:00 hod. Do Stříbrné Lhoty dojela česká západní a čeká jižní větev 22.8.2008 ve 24:00 hod. a dál předali poštu České východní větvi, která pokračovala dál na východ. Jezdci s poštou dorazili do Jihlavy na Pančavu 23.8.2008 ve 14:30 hod. a předali poštu Moravské západní větvi. Moravská západní větev převzala poštu 23.08.08. v 19:55 hod. od jezdce z Beaver City - Strážek a pokračovala na východ směr Suchdol nad Odrou. Josef Havrlant, jezdec Moravské západní větve dojel s poštou do Suchdolu nad Odrou 24.8.2008 v 11:00 hod. V Suchdolu nad Odrou po rozdělení pošty startovali jezdci Moravské východní větvi M.Lacina a Jemelka ve směru česko-slovenský hraniční přechod Bumbálka 24.8.2008 ve 12:00 hod. Poštu předali jezdcům slovenského Pony Expressu 24.8.2008 ve 20:00 hod. Pošta má cíl slovensko-maďarský přechod Milhošť 26.08.2008 v 12:30 hod., kde byl dojezd Slovenské části XP. Směr Polsko za Moravskou severní větev poštu 24.8.2008 ve 12:00 hod přebrali jezdci J.Valchář a M.Matulová. V Opavě 24.08.2008 jezdci předají poštu Polským jezdcům. Polští jezdci pokračovali směr sever - cíl byl 26.08.2008 v 17:30 hod. Luboň - Western City - dojezd Polské části XP.

2009 25. ročník - Došlo k prodloužení  EPEA do Holandska
Všem poštovním jezdcům 25. jízdy Evropského Pony Expressu děkujeme za včasný dojezd bez úhony.

2010 26. ročník - Slovenská čast Pony Expressu má novou jižní větev  s cílem v Bratislavě
Holandsko trasu poodložilo a startovalo se z města Zwole.
Jezdci ČVV přivezli poštu z e westernového městečka  STONETOWN.
Na slovenské části se jízdy zúčastnil i host, jezdec M. Struk z ČZV

2011 27. ročník
Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávek-úseků po cca 20 km. Na jízdě 27. ročníku EPEA se podílí cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvá cca 307 hodin.

2012 28.ročník
Zajímavostí 28. ročníku bylo i odeslání proklamace jezdců historické trasy Pony Expressu Stříbrná Lhota – Suchdol nad Odrou, kterou jezdci věnovali jízdu v roce 2012 památce Kena Martina z USA, přítele a propagátora myšlenky Pony Expressu v Československu.  Čest jeho památce.

2013 29. ročník
Slovenský pony Express vydal pohlednici se známkou Pony Express. Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávek-úseků po cca 20 km. Na jízdě se podílelo cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvala  307 hodin.

***

Ze Suchdolu n. Odrou bylo letos koňskou poštou (poštou v sedle) odesláno směrem na Holandsko 485 pohlednic. Ze Slovenska byly odeslány 2 zdravice od primátorů města Bratislavy a Žiliny pro starostu obce Suchdol nad Odrou. Poštovní jezdci Pony Expressu vezli zdravici také primátorovi města Prahy a další do Poštovního muzea v Praze a Havlíčkově Brodě.

2014 30. ročník

Cíl všech státu  EPEA v Suchdole nad Odrou kde proběhla oslava k 30.výročí Pony Express.

2015 31. ročník
Byl jmenovám General Postmaster Petr Koukal, Rada XPC schvalila vydaní phledníc Pony Expressu pro každou větev. 

2016 32. ročník 
Členové EPEA na členské schůzi schválili změnu názvu spolku. Navrhovaný název European Pony Express Association dle požadavku NOZ ČR zní:
European Pony Express Association z.s. ( EPEA z.s.) a spolek byl zapsan do spolkového rejstříku 14.11.2016.

2017 33. ročník 
Revize jízdy EPEA - President Jelena Becová se zúčastnila revize 33. jízdy EPEA a to na předávce v Sebnitzu,ČVV, MZV, MVV a po celé trase Slovenského Pony Expressu.
Kontrola pošty- stále jsou problémy s razítkováním a tříděním pošty do rukávníků

2018 34. ročník 
Revize jízdy EPEA - President Jelena Becová se zúčastnila revize 34. jízdy 

2019 35. ročník 
MZV - slavnostní otevření stálé Post Office č.21 s westernovým programem a country zábavou na Malé skále Kletné – Suchdol nad Odrou

35. jízda proběhne hvězdicovitě s cílem 24.8.2019 v 16. hodin v Chocholné na Slovensku oslava 20 jízdy Slovenského Pony Expressu.

2020 36. ročník

Němci přijeli s lehkým předstihem oproti plánovanému času, a tak Západní větev mohla vyrazit o něco dříve. Tento náskok v podstatě udržela a do Stříbrné Lhoty, přijela v předstihu 30 minut, stejně jako Jižní větev. Jihozápadní větev na posledních úsecích nabrala zpoždění, ale díky dostatečné rezervě byl po jejím příjezdu dostatek času na přípravu pošty a Česká Východní větev tak startovala na čas. Do Jihlavy přijela s velkou rezervou asi ¾ hodiny a díky tomu, že zde byla plánovaná hodinová rezerva na přípravu pošty, která nebyla potřeba, odjížděla Moravská Západní větev asi o 1 a 1/2 hodiny dříve. Vzhledem k tomu, že na prvních úsecích ještě něco najela, bylo nutné ji na Poštovním úřadě v Beaver City trošku přibrzdit, i tak pošta do Suchdolu nad Odrou dojela s předstihem. Po krátké přípravě pošty startovala nejdříve Moravská Severní a chvilku poté i Moravská Východní větev s předstihem oproti plánovanému času. Na hranice se Slovenskem dorazila pošta přesně na čas a díky tomu mohla Slovenská pošta startovat podle plánu. Na Polské hranice dojela pošta přes Opavu, kde byl program k 20. výročí jízdy této větve také na čas, dokonce o 10 minut dříve.

 Celý letošní ročník byl poznamenán velice smutnou událostí, která se stala těsně před jízdou, navždy nás opustil kamarád a dlouholetý jezdec Petr Bihack.  Jedno z jeho posledních přání, bylo projet celou trasu v doprovodném vozidle, což už bohužel nestihl. Vznikla tak myšlenka splnit mu toto přání formou jakých si kondolenčních archů a jeho fotografií, které vezli u sebe předáci všech větví, každý jezdec tak mohl připojit svůj podpis, případně poslat vzkaz. Ti, kteří vzali jeho fotku sebou na trasu, mu tak pomohli symbolicky odjet poslední jízdu

2021 37. ročník 

Moravští jezdci převzali poštu na PL a SK hranicích dle plánu, celá trasa bez problému, na hranice s D dorazili jezdci s poštou Pony Expressu na čas. Na trase ve Stříbrné Lhote byla odhalena plaketa Post Office č1.
Délka české trasy Pony Expressu byla 1017 Km, 59 předávácích úseků, trasu jelo 105 jezdců, celkový čas jízdy byl 107,2 hodiny

Předávací místa se označují plaketou

2022 38. ročník
President EPEA Jelena Becová se zúčastnila revize 38. jízdy na Slovenské časti Pony Expressu
Sheriff XPC Jaroslav Čermak, zahaji přípravu vydani aršíku známek Pony Exprssu.

2023 39. ročník 

Letošní 39. ročník začal na polských a slovenských hranicích. Po loňské neúčasti Poláků na jízdě Pony Expressu a velice omezené komunikaci před letošním ročníkem, bylo velké očekávání, zda se na hranicích objeví polští jezdci. A skutečně se stalo, polští jezdci dorazili s početným doprovodem v čele s polským sheriffem Lotarem Königem. Předání pošty proběhlo v pořádku až na malou potíž s mochillou, která zůstala v Opavě a tak muselo na řadu přijít náhradní řešení v podobě plátěné tašky, ale s logem Pony Expressu, jezdci vyjeli na trasu v plánovaném čase. První úsek má plánovanou zastávku v Opavě na Dolním náměstí, kde byl připravený moc hezký doprovodný program a otevřený poštovní úřad. Dál pošta pokračovala po své trase na další poštovní úřad v Suchdole nad Odrou, kam pošta dorazila v plánovaném čase. Podobný zdárný průběh měla i pošta ze Slovenska, která byla na hranicích dle plánovaného rozpisu, a tak na poštovní úřad v Suchdole přijela rovněž na čas. Po roztřídění pošty na poštovním úřadě se vydaly poštovní zásilky v plánovaném čase směr Jihlava. I přes to že počasí jezdcům „přálo“, hlavně v denních etapách teploty vystupovaly vysoko přes třicet stupňů, dorazil poslední moravský jezdec do Jihlavy v lehkém předstihu. Poštovní úředníci doplnili do mochilly nastřádané zásilky a jezdci vyrazili směrem na Stříbrnou Lhotu, kam v pořádku a v naplánovaném čase dojeli.
Trasy České Jižní a Jihozápadní větve byly letos hodně poznamenány nepřízní počasí, jak při jízdě samotné, tak v předcházejících dnech. Jezdci se museli potýkat s podmáčenými cestami, popadanými stromy, které znemožňovaly průjezd po předem vybrané cestě, i přes to pošta do Stříbrné Lhoty dorazila v časovém limitu a zůstalo dost času na přípravu pošty směr Dolní Poustevna - Sebnitz. Česká Západní větev svoji trasu ze Stříbrné Lhoty do Dolní Poustevny – Sebnitz zvládla bez větších potíží a tak 20 min. před plánovaným dojezdem se ve Western Village za zvuku hymny objevil poslední jezdec letošního ročníku na našem území. Trošku paradoxně, osud tomu tak chtěl, aby tím posledním jezdcem české části byl Němec Andreas Hein a prvním jezdcem německé části byl Čech Jirka Brož ml. A tak to asi má být.
Rád bych ještě poděkoval všem, kteří pomáhali s úspěšnou organizací a skvělým průběhem letošní jízdy ať už jsou to jezdci, pošťáci, předáci a vůbec celý realizační tým – moc děkuji.
Zároveň už se těším na příští rok, na tu naši Čtyřicítku.

A přátelé, toto vše je možné, neboť: „Každý ten jezdec musí být v sedle doma, s koněm dojet projet i když hoří Arizona"!!!!!


Vydáno 21.02.2024
Redaktor
http://www.western-jaan.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/#