Sponzoři

Partneři Pony Expressu

Partneři a mecenáši patří neoddělitelně k našemu dění. Za léta naší činnosti jsme jich oslovili nespočet. Našli se i takoví, kteří sami přišli s nabídkou finanční či materiálové pomoci. Všem jim patří náš neskonalý obdiv a dík.

Velmi si vážíme všech našich sponzorů a mecenášů, z nichž s mnohými jsme navázali dlouholeté přátelské vazby a osobní přátelství. Rádi přivítáme do těchto řad další štědré dárce, jimž nabízíme smysluplné využití jejich darů. Děkujeme za pomoc při organizování poštovní jízdy.

Pokud máte zájem také se stát partnerem nebo finančně podpořit 32. jízdu Pony Expressu 2016 využijte kontaktní informace:

Číslo účtu:
Poštovní spořitelna 221494622/0300
VS: 302014

Lidka Tošovská
Tel.: 775 609 672
E-mail: cw.pony.express@westerners.cz

Hlavní partner

Mediální partneři

Country radio

Partneři

 
#http://www.dverecag.cz/http://www.western-jaan.cz/