Pony Express

Časté otázky

„Co to je vlastně Pony Express? To se jezdí i u nás? Je škoda, že všechno je jen o jedné jízdě v roce a tím to padá … Nikdy jsem jízdu PE neviděl. Můžete mi přiblížit, jak to probíhá a co se tam děje? Respektive co je cílem?“

Takové a jiné příspěvky se objevují na mém emailu. Takže pojďme zatím ve zkratce trochu do historie:

Pony Express se jezdil v USA v roce 1860 –1861, kdy bylo potřeba zajistit rychlou přepravu poštovních zásilek mezi západním a východním pobřežím USA. Dostavníky byly příliš pomalé a tak byla vybudována štafetová trať, kdy poštu vezl jezdec v sedle koně. V roce 1861 došlo k propojeni Atlantiku s Pacifikem pomocí telegrafu a tak Pony Express ztratil svůj význam. Původní trať měřila něco přes 650 mil a jezdci ji ujeli cca za 10 dní. Koně se měnili cca po 20 mílích, kde byly zřízeny předávací stanice a každý jezdec ujel cca 3 takové úseky. Tolik stručně z dávné historie. V USA se každý rok jede jízda po původní trati na počest dávných jezdců.

V roce 1983 přišel pan Jindřich Bílek s partou nadšenců, kteří se scházeli ve Stříbrné Lhotě u Mníšku pod Brdy s myšlenkou uspořádat podobnou jízdu i v tehdejším socialistickém Československu. V Suchdole nad Odrou
byla druhá parta nadšenců na ranči Zlámaná podkova pod vedením Bohumila Kašpárka „Hospodáře“.
Podařilo se jim to a v roce 1984 vyrazil první jezdec Československého Pony Expressu na svůj první úsek. Tehdejší trať vedla ze Stříbrné Lhoty přes Jihlavu do Suchdolu nad Odrou. Od té doby se každý rok pořádá koncem srpna takováto akce, která se především díky Jindřichu Bílkovi a bývalému Sherrifovi XPC Luďkovi „Cowpak“ Burianovi stala záležitostí již Evropskou.
V roce 1990 došlo k propojení Československého a Amerického Pony Expressu. 24. května odletěli do USA jezdci Čs.P.E. B. Kašpárek, J. Valchář, J. Pelc a P. Hanuš, hlavní organizátor J. Bílek a kameraman Trojan. Byli pozváni u příležitosti 130. výročí Pony Expressu v USA. Naši jezdci byli velmi úspěšní a guvernér Bob Miller 2. červen 1990 vyhlásil dnem státního svátku Nevady na počest Československého Pony Expressu.
Jezdí se na několika „větvích“ těmito státy: Slovensko, Česko, Polsko, Německo.
Myšlenkou je propojit 4 moře. Tedy Severní Ledový oceán, Atlantik, Středozemní moře a Černé Moře. Uvidíme, jestli se to podaří.

V čem jezdí jezdci Pony Expressu?

Jezdí se ve westernové výstroji a v uniformě, která odpovídá uniformě původních jezdců Pony Expressu, tedy červená košile, žlutý šátek. Celá trať je rozdělena do úseků dlouhých cca 20 km, teoretický čas je 1:45 minut na úsek (v praxi se jezdí rychleji). Většinou se jezdí po dvojicích, kdy jeden ze dvojice veze brašny „mochillu“ s poštou. Jede se za každého počasí ve dne i v noci s ohledem na možnosti koně. Celá evropská trať měří již něco přes 2400 km.

A jak se člověk může stát jezdcem Pony Expressu?

Jezdcem se může stát každý člověk starší 15-ti let, který vstoupí do organizace The Westerners International – CZ a to do jeho podsekce Pony Express Corral. Po dobu členství dostáváš klubový časopis Prérie Express a máš vstup na akce pořádané WI-CZ se slevou a dostaneš se i na neveřejné akce. (Westernové městečko Beaver City, táboření Traperů …) Aby tě sherrif corralu nebo předák větve přijal za člena, musíš být dle stanov „westernového vzezření a ducha“, tedy přijít třeba na rozpravu ve westernovém oblečeni s kloboukem na hlavě a ve vysokých botách. Sherrif je na to hodně náchylnej a nejednoho uchazeče o členství docela neomaleně odmítl, protože měl třeba kecky na nohách nebo neměl klobouk.
Další podmínkou, abys měl šanci jet jako Nováček, je pravidelná účast na jarním a podzimním setkání jezdců (Burza a rozprava) a dalším plusem při výběru mezi mnoha zájemci je být aktivní při organizování jízdy nebo akcí kolem toho. O tom, jestli můžeš jet, totiž hlasují jezdci Pony Expressu a pokud tě znají a vědí, že jsi už nějakou dobu aktivní, máš velikou výhodu proti těm, o kterých ještě nikdo nikdy neslyšel.

Někde jsem četla i o přepadení , že mohou „lupiči“ oloupit o „poštu“? :-)
Lupiči tě samozřejmě přepadnout mohou. Dokonce se to párkrát stalo, že záškodníci (převlečení kamarádi) čekali až pojedeš, aby tě obrali o poštu … Ale spíš děláme osvětu, aby se to nestávalo, protože je to pak zdržení celé trasy a když víš, že na tebe někde čeká dalších 100 jezdců, není to moc příjemné.

Můžou se jezdci domlouvat mobilním telefonem?

Platí zásada nepoužívat mobilní telefony (pokud není krizová situace – třeba úraz apod.), takže nikdy v podstatě nevíš, kdy přesně máš jet. Máš daný přibližný čas, ale pošta může přijet i o několik hodin dřív, nebo naopak později. Takže ti nezbývá než na trase být „včas“ a čekat..

Trasa je přesně vytyčená?

Trasa jako taková není vytyčena, ale jsou přesně dány předávací body. Jak se jezdec z bodu přebírky na bod předávky dostane, to je jeho věc.

A jak je to s propagací v Evropském Pony Expressu?

V mateřské zemi XPC nám propagace trochu vázne. Tak nějak to skončilo cca před 7-mi lety. Dříve býval ohromný program v Suchdole nad Odrou, Jihlavě, Stříbrné Lhotě, Českých Budějovicích (mega akce na fotbalovém stadionu, a vždy bylo vyprodáno) a ve Hřensku.
Bohužel lidi, kteří tyto akce pořádali, jsou již většinou v důchodu, v cizině nebo již nejsou mezi námi a nikdo je nenahradil.

Na Slovensku se Pony Express propaguje super. Tam propagace běží podél celé trasy a jednotlivé Ranche, kde jsou předávací místa dělají při průjezdech poměrně mohutné doprovodné akce.

Ona je propagace super i v Polsku a dokonce i Němci v Berlíně a v dojezdovém místě dělají poměrně velikou akci spojenou třeba s rodeem.
Inu asi jen my Češi jsme trochu usnuli na vavřínech a je to škoda.

A co se chystá v budoucnosti?

V roce 2009 bude 25. výročí vzniku Pony Expressu. Bylo by dobré, kdyby se znovu objevili zapálení nadšenci, kteří budou ochotní obětovat svůj čas a úsilí na propagaci a organizování akcí kolem XPC. Doufáme, že se to znovu všechno rozhýbe a bude pořád o čem psát a mluvit. Máme v plánu co nejvíc oživit a zaktuálnit webovou stránku Pony Expressu, aby byla zdrojem informací kolem minulého i současného v Pony Expressu a taky sloužila k solidní vzájemné komunikaci. Věříme, že určitě se bude na co dívat a proto zkuste sledovat naše www stránky častěji.

Pony Express nejezdím, ale poměrně dlouhou dobu sleduji ruch kolem. Přijde mi, že dříve bylo asi těžší se vůbec greenhornem stát, jezdci si drželi své úseky, takže mladí neměli moc šanci.

Nyní se situace změnila a vztahy v PE se začínají čím dál víc „uvolňovat“, mnozí odcházejí a ty právě nahradí ti mladší. Takže chce to asi vydržet a zaplatit si členský příspěvek WI. Neboť když je více greenhornů, kteří mají zájem o jeden úsek, dostane šanci ten, co je delší dobu členem WI, tedy Corralu Pony Expressu.

Je XPC výsadou starších jezdců?

XPC není výsadou starších lidí, ale je výsadou lidí, kteří se v XPC delší dobu pohybují. Vždy platila a platí zásada, že úseky se obsazují v tomto pořadí:

  1. Jezdec XPC s přezkou i bez přezky, který měl úsek v loňském roce
  2. Jezdec XPC s přezkou, který jel v loňském roce jiný úsek
  3. Jezdec XPC s přezkou, který v loňském roce nejel
  4. Jezdec XPC bez přezky, který vloni jel jiný úsek nebo nejel
  5. Nováček = Greenhorn, který nikdy nejel nebo odjel jeden ročník.

Jezdcem XPC s přezkou se rozumí člověk, který má přezku XPC (tedy odjel min 3 ročníky).
Jezdcem bez přezky se rozumí člověk, který odjel minimálně dva ročníky.
Nováčkem = Greenhornem se rozumí člen XPC, který ještě nikdy nejel nebo odjel jeden ročník. Nováček nepodepisuje přísahu.

Co vezou za poštu?

Pomocí Pony Expressu se dá odeslat v podstatě jakýkoli dopis formátu C6 (pohlednicová velikost), pohlednice nebo korespondenční lístek. Na zásilku je nutné napsat místo určení v rámci trasy XPC, adresu příjemce. Pokud zásilka putuje v rámci uzemí ČR, pak je nutné ji opatřit platnou známkou České pošty.
Pokud je místo určeni jinde, než v ČR, vybírá poštovné do ciziny aktuální pro daný rok. Poštu je možné podat na poštovním úřadu XPC, který je otevřený během jízdy v každém větším městě. Případně je možné podat poštu do ruky Postmastrovi XPC či Předákovi větve.
Na každém poštovním úřadě ČsXP se dopisy třídí a razítkují poštovním razítkem XPC. V místě určení Postmaster odnese dopisy na přepážku státní pošty odkud jde pošta orazítkovaná razítky průjezdních míst k příjemci.

Vydáno 25.06.2008
Redaktor
#http://www.dverecag.cz/http://www.western-jaan.cz/