Pony Express

Československý Pony Express

Více informací zde »

Přehled ročníků

Více informací zde »

Pokyny pro přepravu poštovních zásilek pro rok 2022

Více informací zde »

Organizace jízdy

Více informací zde »

Evropský Pony Express

Více informací zde »

Trasy Československého Pony Expressu

Více informací zde »

Historie Pony Expressu v USA

Pony Express byla kurýrní služba, která v letech 1860 – 61 přpravovala poštovní zásilky z východního pobřeží USA na pobřeží západní. V polovině 19. století přestala být města na východním pobřeží jedinou výspou civilizace v USA. Díky nálezům zlata v Kalifornii se začal prudce rozvíjet i americký Západ. Železniční spojení ještě neexitovalo a tak jediným, co obě pobřeží v té době spojovalo, byly poštovní linky. Největší a nejznámější z nich byla společnost Wells, Fargo & Co. Ale ani její dostavníky nedokázali zásilku z východu na západ dostat dřív než za tři měsíce. Proto přišla společnost Russel, Major a Waddel s nápadem na zřízení expresní poštovní linky, která by dobu přepravy zásilky zkrátila na několik dní. Přeprava zásilek, kterou chtěli provozovat měla být především rychlá. Proto se rozhodli nikoli pro dostavníky, ale osamělé jezdce na koních, kteří by dokázali překonat Spojené státy za mnohem kratší dobu.

**********************
 Pony Express courier service was that in the years 1860 to 61 carried mail from East Coast U.S. West Coast. In the mid-19th century ceased to be a city on the east coast the only outpost of civilization in the USA. Thanks to the discoveries of gold in California began to develop rapidly and the American West. Rail links neexitovalo even so only what both coasts at the time linked the were postal links. The largest and most famous of these was by Wells Fargo & Co. But even the coaches failed to shipment from east to west before they reach three months. Therefore, the company came to Russell and Major Waddy with the idea of establishing a postal express line, which would shorten the time for shipping for a few days. Shipments, which wanted to operate should be particularly fast. So he decided not to coaches, but lonely riders who would be able to overcome the United States for a much shorter time.

Více informací zde »

Muzeum Československého Pony Expressu

Více informací zde »

Časté otázky

Více informací zde »
http://www.western-jaan.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/http://www.dverecag.cz/