Pony Express

Organizace jízdy

Od roku 1991 organizuje jízdu Pony Express Corral při Westerners International CZ.

Sheriff
Řídí ČsXP jako celek.Koordinuje jízdu jednotlivých větví. Během vlastní jízdy sleduje průběh, řeší operativně problémy. Zúčastňuje se příprav mezinárodní schůzky šéfů XP zúčastněných zemí. Koordinuje jízdu ČsXP s ostatními zeměmi European Pony Express association. Vede administrativní záležitosti v Corralu, řídí práci Rady Corralu.
Sheriff  ČR – Jaroslav Čermák ml.
SR – Rudolf Vass

Předáci větví
Připravují dle daného rozvrhu pro jezdce své větve rozpis časů k obsazení úseků (předávek pošty). Svolávají větve, na kterém přidělí jezdcům úseky. Po ukončení ročníku svolávají rozpravu ke zhodnocení jízdy. Během vlastní jízdy se doprovodnými vozidly přemísťují na místa předávek, dohlížejí na průběh a v případě potřeby operativně řeší problémy.

Předáci:
česká východní – Milan Mach
česká západní – Jaroslav Čermák ml.
česká jižní – Eliška Princová
česká jizozápadní – Viktor Marz
moravská západní – Marta Matulová
moravská východní – Miloš Lacina
moravská severní – Miroslav Kozelský
slovenská východní – Ivan Karafa
slovenská severní – Viliam “Charo” Miko
slovenská západní – Marian Chovanec

Jezdec
Přepravují poštovní zásilky na úsecích od předávky k předávce (cca 20 km). Uniforma jezdce XPje westernový oděv, jehož součástí musí být červená košile a žlutý šátek. Toto vychází z praktické historické nutnosti. Červená barva je v přírodě vidět na velkou vzdálenost. Tím měli jezdci v USA do jisté míry zajištěnou bezpečnost při průjezdu indiánskými oblastmi, neboť v dobách bez nepokojů nechávali Indiáni poštovní jezdce bez problémů projet.
Každý jezdec ČsXP má povinnost dodržovat Desatero jezdce XP a slova Přísahy jezdce XP, kterou vlastnoručně podepisuje po přidělení úseku na sezení větve. Tato přísaha je doslovným překladem historické přísahy amerických jezdců z roku 1860 a postihuje všechny lidské slabosti, kterých se musí vyvarovat jezdec, přepravující poštu. Za službu dostávají po odjetí svých tří ročníků přezku s označením RIDER OF CZECHOSLOVAK PONY EXPRESS. Jsou na ni náležitě hrdí, neboť si ji musí tzv. vyjezdit. Postmaster Nedílnou součástí jízdy ČsXP je práce postmasterů na příslušných poštovních úřadech. V začátcích XP byla myšlenka označit je přezkou, ale k realizaci došlo až v roce 1999. Jedná se o přezku XP s označením Postmaster. Nárok na nošení vzniká po třech odsloužených ročnících. Protože v ČsXP slouží postmasteři z různých koutů naší republiky, vytvořil z nich sheriff corralu v roce 2000 organizační těleso, které by mělo zajistit lepší komunikaci mezi nimi samotnými.V praxi to znamená vzájemnou výměnu nápadů, praktické rady těm méně zkušeným a možnost většího sortimentu pohledů s tématikou -language: Stejně tak, jako jezdci podepisují Přísahu jezdce, budou od 17. ročníku postmasteři podepisovat Závazné pokyny poštovního zmocněnce, čímž oficiálně potvrdí svou odpovědnost za plnění svých povinností na svěřeném poštovním úřadě. 


General Post master of Pony Express Corral WI-CZ: 
Petr Koukal

Postmasteři Post Office
česká východní větev Kolčava    Jihlava
česká západní větev** Petr Digrid 
Dolní Poustevna, Jirka Digrid – Stříbrna Lhota
**česká jižní větev**  Bohumil Urbanovský,Tábor
**česká jihozápadní větev**  Blanka Kryslová – Lísková, Švihov
**moravská západní větev
Zdenka Bergerová, Tereza Kabeláčová – Suchdol nad              Odrou, Jaroslav Uskoba – Beaver City
moravská východní větev Jarka Ehlerová, Tereza Servátková – Bumbálka
**moravská severní větev**  Kamil Knězek, Gebriela Kiršnerová, Alžběta -  Opava 


slovenská západní větev Polák Ján Makov, Žilina
slovenská severní větev Miko Lukáš Podlesok
slovenská východní větev Márton Gabriel Košice Jozef Karafa Košice


Přísaha Jezdce Pony Expressu
Přísahám, že pokud budu jezdit u firmy Pony Express Co., nebudu klít, nebudu požívat opojné nápoje, nebudu vyhledávat hádky a spory s ostatními jezdci firmy, budu jednat v každém ohledu čestně, budu pečlivě plnit své povinnosti a svěřený mi úsek trasy zdolám i za cenu ztráty života v termínu a limitu, jak mi bylo řečeno. K tomu mi dopomáhej Bůh.


Mochilla
Kožený přehoz přes westernové sedlo se čtyřmi našitými brašnami na poštovní zásilky. Každá brašna má svůj zámek. Klíče od zámků mají pouze pověřené osoby – postmasteři, sheriff corralu a předáci větví, nikoliv jezdci.


Trubka
Zvukem trubky avizují jezdci před koncem svého úseku příjezd pošty, aby jezdci následujícího úseku byli připraveni přebrat mochillu co nejrychleji, neboť poštu veze EXPRESS! Trubka se předává současně s mochillou.


Přezky
Jezdci nosí od roku 1985 přezky
RIDER of Czechoslovak PONY EXPRESS.
Organizátoři nosí od roku 1985 přezku ORGANIZER of Czechoslovak PONY EXPRESS. Postmasteři nosí od roku 1999 přezky POSTMASTER of Czechoslovak PONY EXPRESS.


Hymna jezdců ČsXP:
Píseň skupiny KTO – Pony Express

Vydáno 21.08.2019
Redaktor
http://www.dverecag.cz/http://www.western-jaan.cz/#