Pony Express

Evropský Pony Express

 

Aktualní mapa EPEA pro rok 2012.

 

Trasa EPEA do roku 2009 byla cca 2800km.ČESKO
Vznik XP v roce 1985 Česko je zakladatel XP v Evropě TRASA: Hřensko, nyní Dolní Poustevna - Stříbrná Lhota - Jihlava - Suchdol nad Odrou - Bumbálka Stříbrná Lhota - Studánky Suchdol nad Odrou - Kateřinky Celková délka: cca 900 km Historickou části trasy z roku 1985 je: česká větev (nyní česká východní) Stříbrná Lhota - Jihlava a moravská větev Jihlava - Suchdol nad Odrou. V roce 1987 vzniká jižní větev Stříbrná Lhota - Vyšší Brod, v roce 1988 vzniká západní větev Stříbrná Lhota - Hřensko, na kterou se v roce 1989 napojilo Německo. Pro připojení Rakouska byl určen hraniční přechod Studánky, což znamenalo úpravu české jižní větve. Po připojení Slovenska byla prodloužena moravská větev ze Suchdolu nad Odrou na hraniční přechod se Slovenskem - Bumbálku. Pro připojení Polska byla vytvořena odbočka ze Suchdolu nad Odrou na hraniční přechod s Polskem Kateřinky. Tato situace vyvolala organizační změnu. Všechny větve byly doplněny přívlastkem česká nebo moravská a od roku 2002 byla původní moravská větev rozdělena na moravskou západní větev, prodloužení na slovenské hranice na moravskou východní větev a odbočení na polské hranice na moravskou severní větev.
Aktuálně:
Polští jezdci si poštu přebrali již v Opavě a tak využili Schengenskou dohodu mezi státy EU.

NĚMECKO
Připojení v roce 1989 Trasa: má 44 předávek Hřensko, nyní Dolní Poustevna - Berlín - Ellenstedt - Haren - na hraniční přechod s Holandskem Rütenbrock Délka: cca 880 km V roce 1988 proběhla v Míšni ustavující schůzka německých jezdců, kde došlo k dohodě napojení na ČsXP třemi úseky z Drážďan. Postupně byla trasa prodlužována. V současnosti se táhne od česko-německých hranic na severozápad napříč Německem přes Berlin, přes městečko Ellenstedt, ležící nedaleko Brém do města Harenn až na německo-holandský přechod.
Aktuálně:
Německý management XP jedná s Holandskem o prodloužení trasy o 3 úseky – mělo by se uskutečnit v roce 2010.

RAKOUSKO
Připojení v roce 1998 Trasa: Studánky - Hagenberg Délka: cca 170 km Po neúspěšném pokusu o připojení v roce 1992 nastala v těchto snahách 6 roční prodleva. Až v roce 1998 bylo dojednáno připojení jednoho úseku Studánky- Reichenthal. Jednalo se o tzv. nultý ročník, což znamenalo,že jezdec české jižní větve zajišťoval přepravu pošty do Reichenhalu a byl doprovázen rakouským jezdcem. Po tomto úspěšném pokusu byla jízda už plně předána do rukou rakouským organizátorům a trasa byla prodloužena do St. Oswaldu a plánovaně do Hagenbergu.
Od roku 2002 se jízdy EXP pro organizační potíže neúčastní.

SLOVENSKO
Připojení v roce 1999 Stavba trasy ze dvou stran kvůli obtižnému úseku mezi Važcem a Žilinou Trasa: Bumbálka / Makov - Žilina - Hrabušice - Košice - Seňa /Milhošť (slovensko-maďarský přechod) Délka: cca 360 km Slovenští jezdci organizovali ve stylu jízdy Pony Expressu původně víceméně zábavnou akci, trasa Košice - Važec. V roce 1998 přijeli zástupci do ČR, tzv. na výzvědné jednání se sheriffem XPC a bylo jim nabídnuto připojení k ČsXP, čímž by byla naplněna původní myšlenka ČsXP. Podmínkou bylo ustanovit pro rok 1999 k hranicím alespoň úsek ze Žiliny. Vznikla atypická situace při tvorbě trasy a proluku mezi Važcem a Žilinou vykryl Mail Car Pony Expressu. V dalších ročnících byla proluka zkrácena na úsek Žilina - Ružomberok. Organizátoři každoročně proluku zkracují, což se jím i daří. V roce 2007 podle plánu se dostali na Maďarské hranice Seňa/Milhošť.
Aktuálně:
V roku 2008 byla trasa prodloužena o 2 úseky, Vrútky – Suľov – Černová. Zůstal již jen jeden problémový úsek a to přejezd přes Ružomberok na druhou stranu. Slovenská část XP připravuje na rok 2009 rozsáhlou změnu. Jedná se o vytvoření severozápadní větve, která by převážela poštu na úseku Vrútky – Ružomberok – Liptovská Teplička.

POLSKO připojení v roce 2001 Trasa: má 20 předávek - Pilszcz - Przysiecz - Luboń (Poznań) Polští jezdci projevili zájem o připojení k EXP. Byla pověřena osoba z ČsXP, aby organizačně vypomohla při realizaci polské větve. Polští organizátoři plánují prodlužovat trasu až k Baltu. 19.8.2007 byla trasa prodloužena do Luboń (Poznań). Pro rok 2010 předpokládají jezdi polského XP prodloužená trasy k Baltskému moři.
Aktuálně: 2008 V Taczowě vznikla nová poštovní stanice – POST OFFICE TACZOW Připravuje se: Polská část XP připravuje na jejich 10. ročník cíl pošty až u Baltického moře.

V roce 2004 - Založení EPEA (European Pony Express Assotiation)
Členské země Česká republika, Slovenská republika, Německo, Polsko. Sheriff ČsXP Luděk Cowpack Burian zvolen prezidentem této asociace. První protisměrná jízda v novodobé historii jízdy Pony Expressu byla na světě. Ve stejný okamžik vyrazili jezdci s poštou z poštovního úřadu ve Stříbrné Lhotě na východ a ze Suchdolu nad Odrou na západ. Jezdci obou směrů se míjeli na úseku moravské západní větve u obce Bobrová.

V roce 2005 - Československý Pony Express, letos už podruhé pod hlavičkou European Pony Express Association.
Československý Pony Express vyjel 19. srpna 2005 v 19 hodin ze slovenských Košic, naše hranice překročil tradičně na Bumbálce v neděli ve čtyři ráno 21. srpna. Suchdolem nad Odrou projel jezdec na koni v 11,30 hodin, kde se setkal s pošťákem z polského Przysieczu. Ve Stříbrné Lhotě, v srdci celého podniku, se sešli jezdci české východní a jižní větve v pondělí 22. srpna ve 23,30 hodin. Poslední jezdec české západní větve opustil území české republiky v Dolních Poustevnách v úterý v 17,30 hodin. Do německého Harenu dorazil poslední jezdec tohoto ročníku v sobotu 27. srpna v 18.00 hodin.

V roce 2009 jízda 25. ročníku  EPEA
V roce 2009 proběhla jízda a přeprava pošty XP na Slovensku v pohodě a v určeném čase. 9. ročník P.E v Polsku se uskutečnil v termínu bez problémů.Poláci zvou jezdce na 10. výročí Polského Pony Expressu do Nového Dwora 11.9.2010.Drobné zpoždění MZV  bylo vyrovnáno už v Jihlavě a na CZ/D hranice Dolní Poustevna dorazili jezdci v předstihu. Na trase nebyly žádné problémy.Startovalo se na čas v Sebnitzu, ale jízdu provázely problémy. Poranění koně bylo takové, že se musel kůň vyměnit a tak nastalo 4 hodinové zpoždění. Na holandské hranice dorazili již ale jen s hodinovým zpožděním.Nultý ročník Holandské větve Pony Expressu jeli spolu s Německými jezdci a jeli 4 úseky cca 100 km. Předávky byly: Klazievaveen,  Coevorden - Weijerswold, Hardenberg, Ommen.V roce 2010 přidají další 3 úseky.

V roce 2010 jízda 26. ročník  EPEA
Slovenská čast Pony Expressu má novou jižní větev  s cílem v Bratislavě
Holandsko trasu poodložilo a startovalo se z města Zwole.
Jezdci ČVV přivezli poštu z  westernového městečka  STONETOWN.
Na slovenské části se jízdy zúčastnil i host, jezdec M. Struk z ČZV

V roce 2011 jízda 27. ročníku EPEA
Délka letošního ročníku Evropského Pony Expressu měřila 3046 kilometrů a vedla přes území šesti států. Byla rozdělená na 147 úseků dlouhých přibližně dvacet kilometrů, přičemž trasa jednotlivých úseků není přesně určená, stanovená jsou jen místa předávky (předávací body). Jakou trasou se jezdec dostane z bodu přebírky do bodu předávky, to záleží na něm. Na letošní jízdě se podílelo celkem 294 jezdců Evropského Pony Expressu a jejich nonstop jízda trvala 307 hodin.
Délka české části Evropského Pony Expressu měřila 966 kilometrů a byla rozdělená do 50 úseků. Poštu zde letos převáželo 93 jezdců, kteří celou trasu ujeli na 85,5 hodin. 

V roce 2012 jízda 28. ročiku EPEA

Zajímavostí 28. ročníku bylo odeslání proklamace jezdců historické trasy Pony Expressu Stříbrná Lhota – Suchdol nad Odrou, kterou jezdci věnovali jízdu v roce 2012 památce Kena Martina z USA, přítele a propagátora myšlenky Pony Expressu v Československu. Čest jeho památce.

V roce 2013 jízda 29. ročníku EPEA

2013 29. ročník
 Slovenský pony Express vydal pohlednici se známkou Pony Express
Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávek-úseků po cca 20 km. Na jízdě se podílelo cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvala  307 hodin. 

***
Ze Suchdolu n. Odrou bylo letos koňskou poštou (poštou v sedle) odesláno směrem na Holandsko 485 pohlednic. Ze Slovenska byly odeslány 2 zdravice od primátorů města Bratislavy a Žiliny pro starostu obce Suchdol nad Odrou. Poštovní jezdci Pony Expressu vezli zdravici také primátorovi města Prahy a další do Poštovního muzea v Praze a Havlíčkově Brodě.
 

V roce 2014 jízda 30. ročníku EPEA

Cíl všech státu  EPEA v Suchdole nad Odrou kde proběhla oslava k 30.výročí Pony Express. 
Do Suchdola nad Odrou byo koňskou poštou  dovezeno 1087 dopisníc. 

Vydáno 21.08.2019
Redaktor
http://www.dverecag.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/http://www.western-jaan.cz/