Pony Express

Přehled ročníků

1985 1. ročník - vznik jízdy ČsXP

První jízda se uskutečnila 13. září 1985 a vedla ze Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy do moravského Suchdolu nad Odrou. Od té doby se vždy v srpnu koná každoročně. Toto pravidelné pořádání jízdy Československého Pony Expressu (zkratka ČsXP) je oceňováno i v kolébce hnutí westerners.

1986 2. ročník - ČsXP rychlejší než telegram

1987 3. ročník - vytvoření jižní větve

1988 4. ročník - vytvoření západní větve

1989 5. ročník - založení a připojení XP v NDR

1990 6. ročník - propojení ČsXP s XP USA, jízda čs. jezdců v USA
Poté, co jezdci ČsXP předvedli své umění v USA, je 2. červen v Nevadě dnem Československého Pony Expressu a guvernér jej vyhlásil za významný den státu Nevada.

1991 7. ročník - hvězdicová jízda, sestavení Charty ČsXP
Od roku 1991 organizuje jízdu Pony Express Corral při Westerners International CZ. Mění se označeni na XPC WI-CZ.

1992 8. ročník - návrat místa průjezdu z Mníšku do Stříbrné Lhoty

1993 9. ročník - po rozdělení státu název zůstává Čs XPC

1994 10. ročník - poslední hvězdicová jízda k 10. výročí Čs XPC

1995 11. ročník - vytvoření přípojky do Beaver City

1996 12. ročník - zřízení instituce „greenhorn"

1997 13. ročník - podpis mezinárodní smlouvy o výměně jezdců

1998 14. ročník - převoz dolarů do Beaver City, Rakousko nultý ročník

1999 15. ročník - připojením Slovenska byla naplněna myšlenka v názvu i slovem Československý Pony Express

V roce 1999 však byl ČsXPC oficiálně požádán organizátory akce Kocába 99 - Mistrovství světa v rýžování zlata o odvoz pošty z místa zlatokopeckého tábora na státní poštu v nedaleké Lečici. Akce probíhala od 26. do 29. srpna. Této mohutné mezinárodní záležitosti se zúčastnilo cca 3000 lidí z 24 zemí světa. Dá se říci, že pořadatelé předem nedocenili význam odvozu pošty a plánovali jezdce XPC pouze jako vložku do zlatokopeckého programu. Ale realita byla jiná. V podstatě to byla jediná možnost, jak dopravit denně zhruba 400 ks zásilek na státní poštu z rozbahněného údolí Kocáby. Několikrát za den vyjížděli jezdci z poštovního úřadu ČsXPC s naplněnou mochillou, takže objem přepravené pošty čítal celkem 2000 zásilek. Odvedená služba jezdců a postmasterů byla v průběhu akce spontánně oceňována samotnými zlatokopy a pořadatelé po ukončení tohoto zlatokopeckého klání vyslovili oficiální poděkování celému ČsXPC. Tímto XPC prezentoval, že jeho jedinou akcí v roce nemusí být pouze srpnová jízda, ale může na požádání zajišťovat přepravu pošty na různých seriozních akcích (např. odvoz pošty z Beaver City při akcích WCC).

2000 16. ročník - zvláštní zásilka pro presidenta Slovenska
Propojením se Slovenskem v roce 1999 se vlastně až po patnácti letech naplnila myšlenka „Československého" Pony Expressu v pravém slova smyslu, čímž se tato událost řadí k nejdůležitějším v celé historii ČsXPC. Snahy o prodloužení trasy na Slovensko byly v minulosti několikrát iniciovány českou stranou. Bohužel se tato aktivita nesetkala s tím pravým zápalem pro věc a vždy končila kdesi ve vytracenu. Pro sheriffa XPC bylo tedy velmi příjemným překvapením, když v roce 1998 navštívil Českou republiku nynější šéf slovenských jezdců XP. Bylo domluveno mnoho věcí týkajících se nové trasy na území Slovenské republiky (např. vnitřní organizace XPC přijetím všech ustanovení a zákonitostí ČsXPC, délka úseků, přezky, uniforma, razítka XP a název slovenské jízdy - Slovenská část ČsXP).
V roce 2000 přepravovali slovenští jezdci poštu v mochille, která byla vezena již ze Stříbrné Lhoty, takže poprvé splnila česko-slovenskou úlohu

2001 17. ročník - ustavení tří moravských větví, Polsko nultý ročník
V roce 2001 putovala tato mochilla opačným směrem, tj. z Košic na českoněmecké hranice. Toto a mnoho dalšího bylo projednáno na schůzce šéfů české a slovenské části ČsXPC. Jedním z bodů jednání bylo i číslování ročníků na Slovensku tak, že od roku 2001 přejímá slovenská část číslování ČsXPC (tzn. 17. ročník).

2002 18. ročník - jízda po největších povodních

2003 19. ročník - XPC je již zase blíž k holandským hranicím

2004 20. ročník - Založení EPEA (European Pony Express Assotiation)
Členské země Česká republika, Slovenská republika, Německo, Polsko. Sheriff ČsXPC Luděk Cowpack Burian zvolen prezidentem této asociace. První protisměrná jízda v novodobé historii jízdy Pony Expressu byla na světě. Ve stejný okamžik vyrazili jezdci s poštou z poštovního úřadu ve Stříbrné Lhotě na východ a ze Suchdolu nad Odrou na západ. Jezdci obou směrů se míjeli na úseku moravské západní větve u obce Bobrová.

2005 21. ročník - Československého Pony expresu, letos už podruhé pod hlavičkou European Pony Express Association. Československý Pony Express vyjel 19. srpna v 19 hodin ze slovenských Košic, naše hranice překročil tradičně na Bumbálce v neděli ve čtyři ráno 21. srpna. Suchdolem nad Odrou projel jezdec na koni v 11,30 hodin, kde se setkal s pošťákem z polského Przysieczu. Ve Stříbrné Lhotě, v srdci celého podniku, se sešli jezdci české východní a jižní větve v pondělí 22. srpna ve 23,30 hodin. Poslední jezdec české západní větve opustil území české republiky v Dolních Poustevnách v úterý v 17,30 hodin. Do německého Harrenu dorazil poslední jezdec tohoto ročníku v sobotu 27. srpna v 18.00 hodin.

2006 22. ročník - Voyagerská pošta
Po vzoru starých trapperů, kteří přepravovali z nepřístupných končin po vodě své zboží a poštu do civilizace, vyrobili členové Trappers Corralu (TC) historické plavidlo, se kterým absolvovali několikadenní plavbu po Labi. TC požádal XPC o další přepravu svých poštovních zásilek z lodi. Toto setkání proběhlo na molu v Roudnici nad Labem. Postmaster XPC přijal trapperskou poštu, přidal ji jezdcům do mochilly a ti pokračovali dále po své trase, zatím co trappeři mizeli v mlze na své bárce.

2007 23. ročník - Došlo k prodloužení větví EPEA
Byla prodloužena větev v Polsku do města Zavada, v Německu do města Rikenbrok a na Slovensku se přiblížila na maďarské hranice na hraniční přechod Seňa

2008 24. ročník - Došlo k prodloužení slovenské větve EPEA
STARTOVAL
z Holandských hranic města Rütenbrock 18.8.2008 v 5:00 hod.
Na německo-českém hraničním přechodu Sebnizt - Dolní Poustevna poštu předali němečtí jezdci Pony Expressu jezdcům České západní větve 2.8.2008 v 5:00 hod. Poštovní jezdci pokračovali směr Roudnice nad Labem, kde přebrali poštu 22.8.2008 v 15:00 hod. od Voyageur Post aneb lodní pošty Trapperu. Pošta byla přepravována na dobové bárce, která vyjela po Labi z loděnice ve Starém Kolíně. Čeká jižní větev startovala z rakousko-česko hraničního přechodu Studánky 22.8.2008 ve 3:00 hod. Do Stříbrné Lhoty dojela česká západní a čeká jižní větev 22.8.2008 ve 24:00 hod. a dál předali poštu České východní větvi, která pokračovala dál na východ. Jezdci s poštou dorazili do Jihlavy na Pančavu 23.8.2008 ve 14:30 hod. a předali poštu Moravské západní větvi. Moravská západní větev převzala poštu 23.08.08. v 19:55 hod. od jezdce z Beaver City - Strážek a pokračovala na východ směr Suchdol nad Odrou. Josef Havrlant, jezdec Moravské západní větve dojel s poštou do Suchdolu nad Odrou 24.8.2008 v 11:00 hod. V Suchdolu nad Odrou po rozdělení pošty startovali jezdci Moravské východní větvi M.Lacina a Jemelka ve směru česko-slovenský hraniční přechod Bumbálka 24.8.2008 ve 12:00 hod. Poštu předali jezdcům slovenského Pony Expressu 24.8.2008 ve 20:00 hod. Pošta má cíl slovensko-maďarský přechod Milhošť 26.08.2008 v 12:30 hod., kde byl dojezd Slovenské části XP. Směr Polsko za Moravskou severní větev poštu 24.8.2008 ve 12:00 hod přebrali jezdci J.Valchář a M.Matulová. V Opavě 24.08.2008 jezdci předají poštu Polským jezdcům. Polští jezdci pokračovali směr sever - cíl byl 26.08.2008 v 17:30 hod. Luboň - Western City - dojezd Polské části XP.

2009 25. ročník - Došlo k prodloužení  EPEA do Holandska
Všem poštovním jezdcům 25. jízdy Evropského Pony Expressu děkujeme za včasný dojezd bez úhony.

2010 26. ročník - Slovenská čast Pony Expressu má novou jižní větev  s cílem v Bratislavě
Holandsko trasu poodložilo a startovalo se z města Zwole.
Jezdci ČVV přivezli poštu z e westernového městečka  STONETOWN.
Na slovenské části se jízdy zúčastnil i host, jezdec M. Struk z ČZV

2011 27. ročník
Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávek-úseků po cca 20 km. Na jízdě 27. ročníku EPEA se podílí cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvá cca 307 hodin.

2012 28.ročník
Zajímavostí 28. ročníku bylo i odeslání proklamace jezdců historické trasy Pony Expressu Stříbrná Lhota – Suchdol nad Odrou, kterou jezdci věnovali jízdu v roce 2012 památce Kena Martina z USA, přítele a propagátora myšlenky Pony Expressu v Československu.  Čest jeho památce.

2013 29. ročník
 Slovenský pony Express vydal pohlednici se známkou Pony Express
Délka Evropského Pony Expressu byla cca 3046 km a byla rozdělena na 147 předávek-úseků po cca 20 km. Na jízdě se podílelo cca 294 jezdců. Nonstop jízda trvala  307 hodin.

***

Ze Suchdolu n. Odrou bylo letos koňskou poštou (poštou v sedle) odesláno směrem na Holandsko 485 pohlednic. Ze Slovenska byly odeslány 2 zdravice od primátorů města Bratislavy a Žiliny pro starostu obce Suchdol nad Odrou. Poštovní jezdci Pony Expressu vezli zdravici také primátorovi města Prahy a další do Poštovního muzea v Praze a Havlíčkově Brodě.

2014 30. ročník

Cíl všech státu  EPEA v Suchdole nad Odrou kde proběhla oslava k 30.výročí Pony Express.

2015 31. ročník připravují...

2016 32. ročník připravují...

A přátelé, toto vše je možné, neboť: „Každý ten jezdec musí být v sedle doma, s koněm dojet projet i když hoří Arizona"!!!!!

Vydáno 26.09.2016
Redaktor
http://www.dverecag.cz/#http://www.suchdol-nad-odrou.cz/