Pony Express

Pokyny pro přepravu poštovních zásilek pro rok 2013

Přeprava zásilek Čs. Pony Express po území ČR

Zásilka určená adresátovi k vyzvednutí na cílovém Post Office na území ČR Označí se razítkem Post Office, ve kterém byla podána a neofrankuje se – JE ZDARMA.


Zásilka určená do cílového Post Office na území ČR a dále adresátovi doručená Českou poštou po území ČR Označí se razítkem Post Office, ve kterém byla podána a ofrankuje se dle sazebníku České pošty. Běžná zásilka (do 20g) 13,- Kč nebo poštovní známka s velkým oísmenem A.


Zásilka určená do cílového Post Office na území ČR a dále adresátovi doručená Českou poštou do evropských zemí Označí se razítkem Post Office, ve kterém byla podána a ofrankuje se dle sazebníku České pošty. Běžná zásilka (do 20g) 25,- Kč nebo poštovní známka s velkým písmenem E.


Zásilka určená do cílového Post Office na území ČR a dále adresátovi doručená Českou poštou do mimoevropských zemí Označí se razítkem Post Office, ve kterém byla podána a ofrankuje se dle sazebníku České pošty. Běžná zásilka (do 20g) 30,- Kč nebo poštovní známka s velkým písmenem Z .


Přeprava zásilek European Pony Expressem mimo území ČR


Zásilka podaná na Post Office na území ČR a určená k vyzvednutí adresátovi v cílovém Post Office mimo území ČR
Označí se razítkem Post Office, ve kterém byla podána a neofrankuje se – JE ZDARMA.


Zásilka podaná na Post Office na území ČR a určená do Post Office mimo území ČR a dále doručená adresátovi zpět do ČR prostřednictvím příslušné státní pošty státu, kde se nachází cílový Post Office
Označí se v levém dolním rohu zvláštním razítkem a razítkem Post Office, ve kterém byla podána a neofrankuje se.
Od odesílatele se vybere poplatek 30,- Kč.


Zásilka podaná na Post Office na území ČR a určená do Post Office mimo území ČR a dále určená adresátovi na území státu cílového Post Office a doručená příslušnou státní poštou
Označí se v levém dolním rohu zvláštním razítkem a razítkem Post Office, ve kterém byla podána a neofrankuje se.
Od odesílatele se vybere poplatek 30,- Kč.

Zásilka podaná na Post Office na území ČR a určená do Post Office mimo území ČR a dále doručená adresátovi do státu mimo ČR a státu cílového Post Office prostřednictvím příslušné státní pošty státu, kde se nachází cílový Post Office Označí se v levém dolním rohu zvláštním razítkem a razítkem Post Office, ve kterém byla podána a neofrankuje se.
Od odesílatele se vybere poplatek 50,- Kč.

span style=“text-decoration: underline;”>Razítka XPC se nesmí razit přez známku !!!.

Vydáno 12.08.2008
Redaktor
http://www.dverecag.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/http://www.western-jaan.cz/