Westerners

Co je Old Joe

Symbolem Westerners (a později i organizace Westerners International) se stala kresba bizoní lebky od světoznámého malíře westernových témat Charlese Russella, kterou členové zakládajícího corralu v Chicagu nazvali Old Joe. Podle historických materiálů se předlohou Russellovy kresby stala lebka posledního uloveného bizona v USA před přijetím zákona o ochraně těchto zvířat.

Kresba bizoní lebky Old Joe doplněná o text The Westerners je mezinárodní chráněnou známkou Westerners International. Znak organizace je vyjádřen dvěmi soustřednými kružnicemi na blankytně modrém pozadí, které lemují nápis The Westerners. Uprostřed vnitřního kruhu je umístěna kresba lebky Old Joe. Vnější kruh znaku symbolizuje organizaci Westerners a jednotu celé organizace, vnitřní kruh je symbolem jednotlivých corralů.

Bizoní lebka Old Joe zdobí i plakety Westerners International, které jsou ve Spojených státech i v dalších zemích udělovány členům i dalším osobám či sdružením jako čestné ceny za výrazný podíl na rozvoji a propagaci Westerners.

Vydáno 25.06.2008
Redaktor
#http://www.western-jaan.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/