Westerners

Westerners International v srdci Evropy

Western v našich zemích má své kořeny již na počátku 20. století, kdy vzniklo trampské hnutí. To se zhlédlo díky filmům a literatuře právě v romantice tzv. Divokého západu. Český tramping a Americký western měly – a dodnes mají – mnoho společných znaků. Postupem času se oba styly začaly profilovat samostatně. Zatímco tramping si vytvořil svou vlastní svéráznou kulturu (obřady, potlachy, způsob oblékání, hudba atd.), určitá jeho část stále více od padesátých let inklinovala k hnutí, které bylo v zemi původu nazváno „Country & Western“! Příznivci tohoto pojetí začali pořádat akce, které připomínaly tradice amerického Západu. Začalo sílit euroindiánské hnutí, které se krom trampingu opíralo i o tradici woodcraftu, rozvíjelo se westernové ježdění, pořádaly se country bály a první festivaly C&W. Dlouho se však vše, díky předešlému režimu, dělalo skrytě a náznacích. Chyběly i patřičné informace. Prvními skutečně westernovými veřejnými akcemi byla Rodea v Království a jízdy Československého Pony Expressu.

První jízdu Československého Pony Expressu lze považovat za základy Westerners v ČR. Ta se uskutečnila dne 13.září 1985 a trasa vedla ze Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy do Suchdola nad Odrou na Moravě. Od té doby se Pony Express jezdí každoročně. V roce 1990 se zásluhou Jindřicha Bílka, který jízdy XP takřka od počátku organizoval, skupina čtyř jezdců zúčastnila symbolické jízdy Pony Expressu v U.S.A. a téhož roku byl i Československý Pony Express, co by Pony Express Corral, jako první zaregistrován v centrále Westerners International, v kovbojském muzeu v Oklahoma City, U.S.A., pod ev. č. 121 (bližší informace viz. Pony Express Corral).

V témže roce byl založen druhý corral WI, sdružující zájemce o kulturu severoamerických Indiánů, a to Indian Corral. Tyto dva corraly pak založily občanské sdružení pod názvem Westerners International Czechoslovakia. Stalo se tak v Praze dne 6. listopadu 1990.

Další corraly na sebe nenechaly dlouho čekat. V lednu 1992 byly ustanoveny Trappers´ Corral a Western Dancing Corral a na podzim pak Western City Corral. V roce 1993 byl ustanoven Country Music Corral a v roce 1994 vznikl Rodeo Corral. Předposlední corral byl ustanoven v roce 1999 a to Wells Fargo Corral, posledním je prozatím Gold Rush Corral.

Po vzniku České republiky v roce 1993 se organizace WI – CS přejmenovala na Westerners International CZ (WI – CZ). Organizace WI – CZ je občanským sdružením, řádně registrovaným u Ministerstva vnitra ČR pod č. j. VSP/1–3056/90-R dnem 6. 11. 1990 a u Českého statistického úřadu pod IČO 501379.

Členové WI – CZ se sdružují podle svého zájmového zaměření do jednotlivých corralů (je možné být členem i několika corralů současně). Corraly, coby organizační jednotky WI – CZ, mají vlastní právní subjektivitu, čili fungují jako samostatné organizace s vlastním programem, stanovami a statutárními orgány. Corraly se i samostatně registrují u centrály Westerners International v Oklahoma City v USA, jako samostatný corral WI. Znamená to, že člen WI – CZ je de fakto členem hned tří organizací, a to svého corralu, dále WI – CZ a i mezinárodní organizace WI.

Spolupráci corralů WI – CZ, vzájemnou informovanost, pořádání společných akcí a plnění společných cílů zajišťuje Rada WI – CZ. Rada se skládá ze sheriffů (což je oficiální titul předsedů corralů stanovený přímo centrálou WI v USA, čili podoba s tzv. sheriffy trampských osad je čistě náhodná), volených svými corraly, kteří pak volí každé dva roky secretary (tajemníka), strážce pokladu (hospodáře), viceprezidenta a prezidenta WI – CZ, který pak radu řídí. Prvním prezidentem WI – CS byl v roce 1990 dnes již zesnulý p. Roman Horešovský (mimo jiné i iniciátor a zakladatel Asociace Westernové střelby). Od roku 1992 jím byl ing. Petr Binhack, člen Pony Expressu a nynější sheriff Rodeo Corralu. Od února 2001 je jím Milan Mach, člen XPC.

Tiskovým orgánem WI – CZ je čtvrtletník Prérie Express, který je vydáván od roku 1993. Několik kusů zdarma lze najít ve westernových prodejnách Pinto a Lucky Horse v Praze.
Rada WI – CZ vždy v únoru pořádá formou countrybálů tzv. Setkání corralů WI – CZ a v roce 1999 pak založila novou tradici, tzv. Rendezvous WI – CZ, což je stylová akce pro členy WI – CZ a jejich hosty. Akce se pořádá v Beaver City (Strážek na Moravě) na přelomu července a srpna.

Od roku 1999 se WI – CZ oficiálně hlásí i ke střeleckému sportu. Díky skupině nadšenců z TC vznikla úplná pravidla terčové i westernové akční střelby a na podzim téhož roku proběhla v Děčíně první Velká cena ve střelbě z předovek a revolverů pod záštitou WI – CZ. Nezávisle na tomto se ale westernové střílení pěstuje v corralech již od počátku. Zde zejména vynikají členi Trappers´, Indian a Western City Corralů. V této oblasti hodlá WI – CZ navázat užší spolupráci se skupinami a organizacemi westernového i jiného zaměření, které spojuje zájem o střelbu z historických zbraní.

Rada WI – CZ se zabývá i oceňováním členů a skupin v rámci WI – CZ, což činí udělováním „Čestné ceny WI – CZ“, plaketou „Old Joe“. Tato prestižní cena byla zatím udělena redakci časopisu Trappers´ Bulletin, sheriffu TC Josefu „Joe“ Moravcovi, členu Old Guns Pakt z TC Václavu „Wapusku“ Kuttanovi, šefradaktoru Prérie Expressu Martinu „Vitanovi“ Hubíkovi z WCC, sheriffu WFC a někdejšímu zakladateli WI – CS Jindřichu Bílkovi a členu TC Zdeňku „Sidovi“ Sajfrtovi.

Na letošním únorovém countrybále, pořádaném u příležitosti setkání corralů ve Stránčicích, byla tato cena udělena Trappers´ corralu, Pony Express Corralu, Western City Corralu, Hide Spot Trappers´ Company, sheriffu XPC Luďku „Cowpacku“ Burianovi, sheriffu WCC Aleně „Alíku“ Adamíkové, sheriffu GRC Janu „Červotoči“ Šlechtovi, Pavlu „Peggymu“ Grundovi a Milanu Machovi.

Vydáno 25.06.2008
Redaktor
http://www.suchdol-nad-odrou.cz/http://www.dverecag.cz/#