Westerners

Čím se zabývají členové WI - CZ

Všichni členové Westerners International v české republice si váží historie a tradic amerického Západu a snaží se je ve své zájmové činnosti nadále rozvíjet. Důkazem toho je řada akcí, které jsou pořádány uvnitř jednotlivých corralů, a to jak pro členy WI – CZ, tak i širokou veřejnost.

Klasickým příkladem je každoroční pořádání jízdy Čsl. Pony Expressu. O tom, že tato aktivita WI – CZ je oceňována také v kolébce hnutí Westerners, svědčí například skutečnost, že na počest Čsl. Pony Expressu, jehož jezdci v roce 1990 prokázali přímo v USA své jezdecké umění i znalosti historie amerického Západu, vyhlásil guvernér státu Nevada Bob Miller 2. červen 1990 Dnem Čsl. Pony Expressu. Toto datum je pak každoročně připomínáno jako významná událost státu Nevada.

Také členové dalších corralů WI – CZ oživují tradice amerického Západu a přenášejí je do současnosti. Doslova učebnicí historie osidlování amerického Západu i života jeho původních obyvatel je činnost Trappers Corralu a Indian Corralu. Autentičnost, s jakou čeští euroindiáni a trappeři přistupují ke všem formám svého hobby (věrné stylové oblečení, výzbroj, rekonstrukce historických událostí, dodržování dobových zvyků a obřadů atd.) je obdivuhodná. Není proto divu, že Trappers´ Corralu byla udělena centrálou Westerners International v Oklahomě cena pro nejlepší zahraniční corral „Heads Up Award“za roky 1995, 1996 a 1998 – tedy celkem třikrát. Přímo od příslušníků několika indiánských kmenů se podobného uznání dostalo zase českým euroindiánům, kteří od poloviny 90. let pravidelně navštěvují území indiánských rezervací v USA a jsou taktéž pravidelně navštěvováni Americkými indiány zde v ČR.

Tanečníci z Western Dancing Corralu, kteří předvádějí své umění na mnoha westernových show, přehlídkách country tanců a country festivalech doma i v zahraničí (včetně USA), mají ve svém repertoáru tradiční lidové tance prvních přistěhovalců (square dancing), stejně jako modernější taneční kreace v rytmu moderní country (line dance) nebo country stepu (clogging).

Zásluhou členů Western City Corralu zase v lůně českomoravské vrchoviny u obce Strážek vyrůstá unikátní westernový skanzen v podobě westernového městečka Beaver City, vedle něhož členové již zmíněného Trappers´ Corralu budují klasickou západní pevnost „Fort Beaver“. I členům Western City Corralu byla za rok 1997 udělena cena Heads Up.

Členové Country Music Corralu se krom produkce Country & Westernové hudby významně podíleli i na zmapování historie C&W: za účinné pomoci CMC byla v závěru roku 1996 vydána kniha jednoho z předních expertů tohoto žánru M. J. Langera „Dvorana Country“. Tento corral se však bohužel rozpadl.

Členům Rodeo Corralu, kteří patří ke špičkovým rodeovým jezdcům v České republice a kteří si své ostruhy brousí i na soutěžích v zahraničí, se podařilo legalizovat v rámci platných zákonů rodeové ježdění i v České Republice. Prestižní seriál rodeových soutěží, nazvaný „Velká cena WI – CZ“ je i oficiálním mistrovstvím České Republiky v rodeu.

Dalším z corralů je Wells Fargo Corral, který každoročně pořádá na replice pravého westernového dostavníku své spanilé jízdy po Čechách. V letošním roce, dopadne-li vše podle očekávání, vydá se na dlouhou cestu dostavníkem až na americký kontinent na setkání „Randezvous Westerners“ do Fort Henry a s sebou poveze vybrané děti z dětského domova.

Nejmladším přírůstkem v rodině WI – CZ byl donedávna Gold Rush Corral, zaměřený na historii hledání a dobývání zlata v USA. Svoji činnost provádí členové ve smyslu „oživlé historie“ – což znamená v dobovém oblečení a s dobovým vybavením (použití replik).

Na jaře letošního roku byl založen Texas Rangers Corral, jehož členové se zabývají historií Texas Rangers od doby jejich prvního vzniku – od r. 1823 až do r. 1900. I v tomto corralu se dodržují zásady dobovosti a stylovosti, a to jak v oblékání, tak i v užívání historických označení – tzn. symbolů, hvězd atd. Členové Texas Rangers se prezentují převážně jako pořádkové jednotky na různých westernových akcích.

Napříč činností jednotlivých corralů v rámci WI – CZ jde i o zájem o obecné westernové jezdectví, máme i aktivní zájemce o jízdu se psím spřežením, a nedílnou součástí je i stylová lukostřelba či střelba z historických zbraní či jejich replik, zejména pak zbraní na černý prach.

Vydáno 25.06.2008
Redaktor
http://www.western-jaan.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/#