XP Corral

Charta Pony Express Corral WI-CZ

 1. Pony Express Corral se řídí stanovami Westerners International CZ.
 2. Členové Corralu se sdružují v jednotlivých větvích. Předáka volí po ukončení ročníku aktivní jezdci a aktivní postmasteři příslušné větve. Předák musí být členem Corralu. Jezdcem se rozumí člen, který odejel alespoň jeden ročník Československého Pony Expressu. Předáci větví a strážce pokladu tvoří Radu Corralu. Rada volí sheriffa Corralu, který tuto Radu řídí.
 3. Jménem Corralu je oprávněn jednat sheriff. Strážce pokladu a předáci větví mohou jednat, pokud jsou oprávněni sheriffem Corralu.
 4. Přijímání členů probíhá podle stanov WI CZ a podmínek této Charty:
  • do jednotlivých větví přijímá členy sheriff nebo předák větve,
  • jezdec musí jet nejprve jako greenhorn, o jízdě greenhorna rozhodují na návrh předáka větve jezdci větve hlasováním
  • na základě první jízdy bez přísahy předák větve rozhodne o přisouzení statutu jezdce,
  • jezdci musí splňovat Desatero jezdce Pony Expressu
  • členové musí mít kladný vztah k Pony Expressu a svým vzezřením a jednáním jej reprezentovat
  • platit příspěvky určené Radou
 5. Desatero jezdce Pony Expressu:
  1. Jezdcem Pony Expressu se může stát pouze westernový jezdec, splňující tyto podmínky:
   • westernová výstroj – klobouk, červená košile s dlouhým rukávem, vysoké boty
   • westernová výzbroj – sedlo, uzdění (páka, hackamore)
   • westernový styl jízdy – californský, texaský
   • přiježdění koně – neck reining
   • vztah k westernovému ježdění
  2. Je starší 18 let (mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce), během služby nepožívá alkohol.
  3. Má splněny všechny náležitosti člena a je pověřen předákem větve k převozu pošty – podpis přísahy.
  4. Nese plnou zodpovědnost za zdraví svoje i koně při přepravě i při jízdě s poštou.
  5. Podřídí se pokynům svých představených. Po vykonání může podat protest.
  6. Obsadí s koněm svůj úsek včas.
  7. Zná perfektně svůj úsek a převzatou poštu veze ve dne i v noci.
  8. Je zodpovědný za bezpečnost lidí i koní při předávce pošty.
  9. Poměr rychlosti a bezpečnosti jízdy s poštou volí podle svých zkušeností.
  10. Během konání celé jízdy Pony Expressu podřídí svůj postoj v nastalých situacích jedinému cíli: POŠTA MUSÍ BÝT DORUČENA.
 1. Rada Corralu rozhoduje o základních parametrech jízdy pro daný ročník a o dalších akcích Corralu.
 2. Předák zajišťuje provádění zásad a pravidel Charty na své větvi. Sheriff a předáci jsou povinni řešit operativně problémové situace.
 3. Poštovní zmocněnec Pony Expressu zřídí a obsadí poštovní úřad, který je mu určen Radou Pony Expressu.
 4. Všechny úseky jízdy s poštou musí jezdci projíždět v uniformě Pony Expressu (červená košile).
 5. Zvláštní ohodnocení provádí po schválení členskou základnou předák větve, Rada Pony Expressu nebo sheriff Corralu:
  • zvláštní cena Pony Expressu,
  • zvláštní cena Pony Expressu s právem nosit sheriffskou hvězdu,
  • členství v Asociaci Pony Express Museum.

Chartě byla v tomto tvaru v platnosti do udělení vlastní právní subjektivity. Do vytvořených stanov byly všechny body Charty přeneseny.

Vydáno 26.06.2008
Redaktor
http://www.western-jaan.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/http://www.dverecag.cz/