Aktuality

Ohlédnutí za BURZOU v Beaver City

V malebném westernovém městečku nás srdečně přivítal Sheriff Beaver City Alenka „Alík“ Adamíková.

Program začal trochu se zpožděním slavnostní hymnou Pony Expressu. Úvodní slovo si vzal Sheriff Pony Expressu Jelena Becová a přivítala nás i Presidenta WI-CZ, Milana Macha.

Jednotlivé větve postupně skládaly přísahu k jízdě 24. ročníku Pony Expressu. Přísahu podepsaly tyto větve: Západní a Východní česká , Západní a Východní moravská.

Dalším bodem setkání bylo schválení nových Stanov XPC, které nám vrátil prezident WI – CZ po revizi. Z důvodu nedostatečné znalosti změněných bodů stanov u jednotlivých členů XPC bylo nakonec rozhodnuto, že současné stanovy budou rozeslány předákům jednotlivých větví a konečné schválení nových stanov proběhne až na podzim při rozpravách jízdy 24. ročníku XPC. Schůze tedy nakonec skončila bez možnosti diskuse.

Po hromadném fotografování se jezdci XPC pomalu rozcházeli. Jaké asi měli z toho dojmy? A co se říkalo mezi jezdci po schůzi?

  • začínají být problémy s předávajícími místy, i když to často byla veřejná prostranství, dnes jsou některá privátní a protože je veřejnost málo informována o tom, co je to vlastně Pony Express a jaké má poslání, není vždy zájem soukromých majitelů průjezdu XP vyhovět jako dříve. Tohle se budeme v budoucnu snažit vyřešit.
  • my jako jezdci musíme stejně splnit svůj úkol za každých okolností, bez nás jezdců by jízda XPC nebyla. A ne všichni jezdci chápou, že je k tomu také třeba alespoň částečná znalost stanov a usnesení corralu. A hlavně znalost důvodů proč tak corral rozhodl.
  • připravit nové mochilly, ty starší již potřebují nutné opravy – mohly by v budoucnu při nepříznivém počasí způsobit poškození pošty. Musíme tento hrozící problém včas ošetřit.

Nakonec jsme si ale zbytek večera všichni skvěle užili a rozešli se v přátelské atmosféře.

Vydáno 19.06.2008
Redaktor
http://www.western-jaan.cz/http://www.dverecag.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/