Aktuality

24. ročník Pony Expressu 2008 - Suchdol nad Odrou

Kolem 100 poštovních jezdci přepravuje poštovní zásilky od předávky k předávce na jednotlivých úsecích větve, za jejichž obsazení odpovídají předáci větví. Na území našeho státu je 6 větví – Česká jižní, západní a východní větev a Moravská západní, severní a východní větev, s 50 úseky a s celkovou délkou 980 km.Kdo se chce stát jezdcem Pony Expressu, musí složit přísahu a pořídit si uniformu poštovního jezdce – westernový oděv s červenou košilí a žlutým šátkem. Svého času v USA bylo toto oblečení životní nutností. Nenávist indiánů byla namířena proti vojákům a osadníkům, kdežto červené poštovní jezdce nechávali na pokoji. Ti se spíš museli obávat bílých lupičů a i když měli osobní zbraň, spoléhali především na rychlost svých koňů. Jejich hlavním a jediným úkolem bylo doručit poštu za každou cenu.

Každý člen ČsXP musí dodržovat Desatero jezdce a slova historické přísahy z roku 1860, která zní:
Nebudu klít, nebudu požívat opojné nápoje, nebudu vyhledávat hádky a spory, budu jednat čestně a svěřený úsek zdolám i za cenu života ve stanoveném čase. K tomu mi dopomáhej Bůh.

Jezdec veze mochillu s poštou, což je kožený přehoz přes sedlo se čtyřmi poštovními brašnami k nimž mají klíče jen šerif, poštmistři a předáci větví. Jezdec mochillu předává po 20 km svému následovníkovi na dalším úseku i trubku, jejímž zvukem ohlašuje jezdec svůj příjezd.

Na určených místech zřizují poštmistři (postmaster) poštovní úřady (Post Office Pony Expressu). Má-li zásilka dojít státní poštou, musí být ofrankována, adresát si ji ale může osobně vyzvednout v místě určení jen s razítkem XP. Na každém Post Office Pony Expressu je seznam stanic, do kterých lze zásilku poslat.

Zvlášť důležitým ustanovením jezdeckého Desatera je bod 6 – Jezdec obsadí s koněm úsek včas. Včas ve slovníku jezdců XP však neznamená přesnou hodinu, i když je čas předávky stanoven, nikdy se to nedá spočítat s dokonalou přesností. Svou roli hraje připravenost jezdů i koní, terén i počasí. Jezdec na předávacím místě musí čekat o několik hodin dřív, než je teoretický výpočet. Nepřiklad ve 13. ročníku dosáhla časová ztráta až šesti hodin. Jezdci úmyslně nepoužívají mobilní telefony, které by jim věci hodně usnadnily, protože ani ti před sto čtyřiceti lety je neměli. „A v tom čekání na okamžik, kdy se v dáli objeví červená tečka na koni a zazní zvuk trubky, je nezaměnitelné kouzlo, pro které to všechno podnikáme.“

Průběh a trasa 24. ročníku XPC

STARTOVAL z Holandských hranic města Rütenbrock 18.8.2008 v 5­.00 hod.
Na německo-českém hraničním přechodu Sebnizt – Dolní Poustevna poštu předali němečtí jezdci Pony Expressu jezdcům České západní větve 2.8.2008 v 5.00 hod.
Poštovní jezdci pokračovali směr Roudnice nad Labem, kde přebrali poštu 22.8.2008 v 15­.00 hod. od Voyageur Post aneb lodní pošty Trapperu. Pošta byla přepravována na dobové bárce, která vyjela po Labi z loděnice ve Starém Kolíně.

Čeká jižní větev startovala z rakousko-česko hraničního přechodu Studánky 22.8.2008 ve 3.00 hod.

Do Stříbrné Lhoty dojela česká západní a čeká jižní větev 22.8.2008 ve 24.00 hod. a dál předali poštu České východní větvi, která pokračovala dál na východ.
Jezdci s poštou dorazili do Jihlavy na Pančavu 23.8.2008 ve 14.30 hod. a předali poštu Moravské západní větvi.

Moravská západní větev převzala poštu 23.08.08. v 19,55 ho­d. od jezdce z Beaver City – Strážek a pokračovala na východ směr Suchdol nad Odrou .
Josef Havrlant, jezdec Moravské západní větve dojel s poštou do Suchdolu nad Odrou 24.8.2008 v 11­.00 hod.

V Suchdolu nad Odrou po rozdělení pošty startovali jezdci Moravské východní větví M.Lacina a Jemelka ve směru česko-slovenský hraniční přechod Bumbálka 24.8.2008 ve 12.00 hod.

Poštu předali jezdcům slovenského Pony Expressu 24.8.2008 ve 20.00 hod.
Pošta má cíl slovensko-maďarský přechod Milhošť 26.08.08 v 12,30 h­od., kde byl dojezd Slovenské části XP.Směr Polsko za Moravskou severní větev poštu 24.8.2008 ve 12.00 hod přebrali jezdci J.Valchář a M.Matulová.

Na česko-polském hraničním přechodu Kateřinky /Pilszcz 24.08.08 v 17,30 h­od. jedci předají poštu Polským jezdcům. Polští jezdci pokračovali směr sever – cíl byl 26.08.08 v 17,30 h­od. Luboň – Western City – dojezd Polské části XP.

Všem poštovním jezdcům 24. jízdy Evropského Pony Expressu děkujeme za včasný dojezd bez úhony.

Vydáno 24.08.2008
Redaktor
http://www.suchdol-nad-odrou.cz/#http://www.dverecag.cz/