Aktuality

Co jsme probírali na Radě Pony Experessu 3.5.2009

Rada XPC se sešla toho roku již podruhé a tentokrát s novým Sheriffem Václavem Michaličkem. Sheriff nás obeznámil s převzetím úřadu, s jeho nedostatky a plánem do budoucna.

XPC neměl dosud platné stanovy. Nyní jsme již vypracovali nové (stanovy byly důkladně a pečlivě upraveny a schváleny radou 1.3.2009 - viz zápis a usnesení 01/09 ) a je nutno je na Burzách schválit.

Z dalších bodů jednání vyplynulo:

  • do Rozprav se musí dát do pořádku změna sídla z Hrusic do Muzea v Suchdole nad Odrou
  • musí se vyřídit změna sídla na BÚ, FÚ, ŽÚ
  • v Poštovním muzeu zmizely námi darované XP listiny, budeme pátrat, kde se ztratily
  • centrálně budou vyrobeny upomínkové předměty, výroční pohlednice, razítka, bola, obálky ...
  • bylo navrženo, aby se z každé prodané pohlednice získalo do kasy XPC 1,50 Kč
  • schválilo se ušití nových Mochill, bude je šít kamarád a bývalý jezdec XPC Tom Zajac
  • General Postmaster má za úkol důkladně evidovat, kolik pošty se koňmo převeze do jiných států ...
  • více se sblížit s jezdci EPEA (moravští předáci pozvali Sheriffy i jezdce EPEA do Suchdolu nad Odrou k oslavám na počest 25.jízdy XPC
  • diskutovalo se o zvýšení vážnosti jezdců XPC - obnovení číslování přezek, evidenci členů, výšce členských příspěvků, oceňování jezdců za odjeté ročníky ...
  • konečným bodem byla diskuse o účasti na 160. výročí Pony Expressu v USA, zúčastnění by si hradili pouze cestu a o ubytovaní by se postarali jezdci a kamarádi v USA.

7 hodinová schůzka skončila v 18.00 hod., ale mohlo by se diskutovat dalších 7 hodin. Přece jen Moraváci měli před sebou 4 hodinovou cestu domů :-)

Vydáno 07.05.2009
Redaktor
#http://www.dverecag.cz/http://www.suchdol-nad-odrou.cz/